Waarom een Skatepark in uw Gemeente?

Een goed ontworpen en veilig gebouwd skatepark vertegenwoordigt binnen een gemeente een aantal essentiële belangen.

MAATSCHAPPELIJK BELANG Het samenbrengen van mensen uit verschillende lagen van de bevolking voor een positief gemeenschappelijk doel draagt bij aan een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Dit resulteert in een gedeeld respect voor de openbare ruimte en vermindert de kans op vandalisme.

SPORTIEF BELANG Een skatepark stelt meer mensen staat om sportief bezig te zijn. Dit bevordert gezonde lichaamsbeweging en het behoud van een goede gezondheid. Skateboarden is een relatief jonge sport die nog volop in ontwikkeling is en waarvoor steeds meer belangstelling ontstaat. Het is inmiddels zelfs een officiële Olympische sport!

SOCIAAL PEDAGOGISCH BELANG Een skatepark zorgt ervoor dat mensen van verschillende leeftijden en uit verschillende culturen op een positieve manier met elkaar in contact komen. Dit zorgt voor meer wederzijds begrip en respect, waardoor een constructieve bijdrage geleverd wordt in de strijd tegen straatcriminaliteit en anti-sociaal / ‘verveeld’ gedrag.

PR BELANG Door de komst van een skatepark wordt een gemeente aantrekkelijker voor skaters binnen en buiten de gemeente. Skateboarden brengt dynamiek in het straatbeeld en symboliseert een vrijheidsideaal waarmee velen zich kunnen identificeren. De komst van een park kan een gemeente zo een hoop positieve publiciteit opleveren en het imago als innovatieve en ‘levendige’ gemeente versterken.