VOOR IEDEREEN:
VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID!

HET SKATEPARK ALS ONDERDEEL VAN DE GEMEENTE, DE GEMEENTE ALS ONDERDEEL VAN HET SKATEPARK!

Skateparken zijn onlosmakelijk verbonden met levendige gemeenten, waar mensen zich graag actief inzetten om positieve initiatieven ‘van de grond’ te krijgen. Naast een gezamenlijke wens vraagt dit namelijk ook om een bereidheid tot samenwerken van de meest uiteenlopende partijen.

PLYWOOD vervult niet alleen een coördinerende rol bij het tot elkaar brengen van deze partijen, maar ook tijdens alle andere stappen van het traject. Zo zorgen we ervoor dat wensen werkelijkheid worden! De hierbij logischerwijs te doorlopen stappen hebben we als volgt gedefinieerd:

#1 De wens

Het begint meestal met aan de ene kant meestal de lokale skaters en aan de andere de kant de bestuurlijke organisatie. Met elk hun eigen wensen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze voegen we samen tot een gemeenschappelijk gedragen initiatief door met iedereen in gesprek te gaan. En al deze input vormt de basis voor het uiteindelijke ontwerp!

#2 De Locatiekeuze

Ook over de ideale locatie  lopen de opvattingen bij de verschillende belanghebbenden vaak uiteen. En ook hier is luisteren naar elkaar een randvoorwaarde om te komen tot een shortlist met mogelijke locaties die voor alle partijen acceptabel zijn. Hierbij vervullen we eveneens een coördinerende rol.

#3 Verankering in de Gemeente

Samen met onze landschapsarchitect streven we erna om het skatepark volwaardig onderdeel van de gemeente te laten worden. Hierbij denken we niet in vierkante meters, maar in routes, verbindingen en mogelijkheden voor interactie die het skatepark uniek maken. De aansluiting met de direct aangrenzende openbare ruimte is daarbij een absolute randvoorwaarde. Daar houden in het totaalontwerp dan ook maximaal rekening mee!

#4 Ontwerp

Bij het ontwerp gaan we altijd uit van een gemeenschappelijk gebruik, door zowel skaters als overige recreanten. Het skatepark moet dus niet alleen een fantastische plek zijn om te skaten, maar óók om als passant tijd door te brengen of om doorheen te wandelen. De wensen van de lokale skaters worden rechtstreeks verwerkt in het technisch ontwerp, maar daarnaast moet het skatepark altijd een kwaliteitsimpuls geven aan de hele uitstraling en dynamiek van de omgeving waar het gelegen is. Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende tussenstappen:

4a : Basiscomponenten en beplanting

Hoogteverschillen vormen de basiscomponenten van ieder skatepark. Afhankelijk van de wensen en de locatie kunnen we deze zowel in de hoogte als in de diepte creëren. Waarbij we de verschillende niveaus ook nog kunnen voorzien van beplanting om ze als het ware op natuurlijke wijze in de omgeving te laten overvloeien!

4b: Objecten

Naast de componenten kunnen er objecten worden toegevoegd. Dit kunnen zowel ‘losstaande’ als ‘geïntegreerde’ objecten zijn. Vereiste aan de objecten is dat ze geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik door zowel skaters als overige recreanten. Op momenten ze niet gebruikt worden om te skaten, moeten mensen er bijvoorbeeld ook gewoon lekker kunnen zitten.

4c: Verlichting

Om optimaal gebruik te maken van de nieuwe openbare ruimte, is het wenselijk dat deze ’s avonds ook bruikbaar is. Niet alleen het aanbrengen van verlichting helpt hierbij, maar ook het aanbrengen van vlakken, lijnen en patronen met lichtgevende verf die overdag ‘oplaadt’. Ook dit draagt op een positieve wijze bij aan de algehele uitstraling van de openbare ruimte.  

#5 Realisatie

Als het ontwerp door alle belanghebbenden is goedgekeurd, gaan we met een gespecialiseerd team van start met de bouw. Een beproefd bouwmateriaal voor het creëren van vloeiende ronde vormen zoals bowls (vloeiende verhogingen) en pools (vloeiende verdiepingen) is spuitbeton. Daarnaast pionieren we vaak met verschillende soorten steen, hout en metaal. Al deze grondstoffen zorgen samen voor een uniek skatepark dat naadloos aansluit op de openbare ruimte.

#6 Keuring

Voordat het skatepark wordt geopend, wordt het eerst nog officieel gekeurd. Alle parken in Nederland moeten voldoen aan de zogenaamde NEN-EN 14974 norm (speel- en attractiebesluit voor speeltoestellen). In dit bestek staan de richtlijnen omschreven waaraan een park moet voldoen. Binnen deze richtlijnen ligt onze vrijheid en gaan we altijd op zoek naar de ultieme combinatie van aantrekkelijkheid en veiligheid.

#7 Daadwerkelijk Opening

Na veel inspanningen en gedeelde passie is het nieuwe skatepark dan eindelijk een feit! Een plek die niet alleen het hart van skaters zal veroveren, maar ook de hele buurt nieuw leven zal inblazen… Skateboarden creëert dynamiek in het straatbeeld en staat voor vrijheidsbeleving en positieve sfeer. De komst van een skatepark levert een dan ook steevast een frisse imago-boost en een hoop positieve publiciteit op!

PLYWOOD is iedereen graag van dienst tijdens het hele traject,

van wens naar werkelijkheid!