Ontwerpen en bouwen van skateparken

Onze ‘core business’ is het realiseren van skateparken, zowel houten als in-situ (spuitbeton) parken. We zijn hierbij sterk in het creatieve en het constructieve proces, van eerste ontwerp tot en met de daadwerkelijke aanleg. Samen met landschapsarchitecten streven we ernaar om ieder park perfect in het plaatselijke straatbeeld te laten passen. Dit betekent dat ieder Plywood skatepark uniek en allesbehalve ‘prefab’ is, ongeacht het budget!

Wat maakt onze in-situ skateparken uniek?

In-situ is Latijn voor ‘ter plekke’. Al onze in-situ skateparken worden volledig met de hand naar de locatie gevormd, zodat ze letterlijk en figuurlijk naadloos in de omgeving opgaan. Het beton wordt met hoge druk op zijn plaats gespoten en daarna handmatig afgewerkt.

De belangrijkste voordelen van een in-situ skatepark

  • Alle gewenste vormen en formaten zijn mogelijk
  • De massief verweven bewapende fundering kan nergens verzakken
  • Niet gevoelig voor vandalisme
  • Elk park is uniek!

Veiligheidseisen en Regelgeving.

Elk park ondergaat een keuring vooraf EN een eindkeuring voor de opening. Alle parken in Nederland moeten voldoen aan de NEN 14974 norm voor speeltoestellen. Binnen dit bestek staan de richtlijnen omschreven waar een skatepark aan moet voldoen.

Adviseren van alle belanghebbenden

Dankzij onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide know-how kunnen we gericht adviseren hoe een skatepark er anno nu uit hoort te zien en hoe dit tot stand komt. Ook kunnen we bestaande skateparken keuren aan de hand van de momenteel wettelijk geldende veiligheidseisen. We beschikken over een groot netwerk van gepassioneerde mensen die net zo flexibel en net zo benaderbaar zijn als wijzelf! De skateboardscene is veel toegankelijker dan veel mensen denken, waardoor de juiste partijen altijd bij elkaar te brengen zijn.

Voor skaters > Hoe krijg je een skatepark in jouw gemeente?

De belangrijkste tips op een rijtje.

Ik wil een Skatepark!

ONTWERP | ADVIES | ORGANISATIE

Vorm samen een kerngroep

Vorm samen een kerngroep en zorg dat jouw droom een gezamenlijke droom wordt. Verzamel zo veel mogelijk lokale skaters en eventueel ook al andere partijen om je heen die zich voor jullie gezamenlijke droom willen inzetten.

Start Promotie

Promoot jullie gezamenlijke droom voor meer draagvlak.Maak bijvoorbeeld een facebook page aan waar fans bij elkaar kunnen komen. En promoot alles actief. Niet alleen online, maar bijvoorbeeld ook met flyers in je lokale skatezaak.

Media aandacht

Zorg voor positieve media-aandacht. Benader de lokale media en zorg dat jullie plan worden opgepikt. Op deze manier komt jullie plan ook zo snel mogelijk onder de aandacht bij de gemeente.

Overtuig de gemeente

Maak een afspraak en zorg naast een goed plan ook voor een goede presentatie. Maak met de presentatie in ieder geval duidelijk waarom een skatepark een aanwinst is voor de gemeente.

Zoek sponsors

Ga met iedereen in de kerngroep op zoek naar partijen die jullie droom willen steunen. Alle kleine beetjes helpen hierbij!

Vraag gerust om hulp van Plywood

Met onze ervaring en ons netwerk kunnen we je met meer dingen helpen dan je misschien denkt. Zo kunnen we bijvoorbeeld helpen om de juiste mensen van de gemeente aan tafel te krijgen.

Laat zien dat jullie behoefte echt leeft

Bijvoorbeeld door het opzetten van een wedstrijd of evenement of door het zelf plaatsen van een mobiele miniramp. Allemaal dingen die kunnen helpen om meer aandacht te krijgen voor de behoefte aan een skatepark in jullie gemeente.

Blijf ‘constructief’ met alle partijen in gesprek

Heeft de gemeente eenmaal ingestemd om te luisteren en mee te denken? Dan kunnen we samen starten met concept-ontwerpen waarvoor jullie wensen het uitgangspunt vormen. Zorg in ieder geval dat van uitstel geen ‘afstel’ komt en blijf in gesprek!

Waarom een skatepark in uw gemeente?

Een goed ontworpen en veilig gebouwd skatepark vertegenwoordigt binnen een gemeente een aantal essentiële belangen.

Maatschappelijk belang Het samenbrengen van mensen uit verschillende lagen van de bevolking voor een positief gemeenschappelijk doel draagt bij aan een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Dit resulteert in een gedeeld respect voor de openbare ruimte en vermindert de kans op vandalisme.

Sportief belang Een skatepark stelt meer mensen staat om sportief bezig te zijn. Dit bevordert gezonde lichaamsbeweging en het behoud van een goede gezondheid. Skateboarden is een relatief jonge sport die nog volop in ontwikkeling is en waarvoor steeds meer belangstelling ontstaat. Het is inmiddels zelfs een officiële Olympische sport!

Sociaal Pedagogisch belang Een skatepark zorgt ervoor dat mensen van verschillende leeftijden en uit verschillende culturen op een positieve manier met elkaar in contact komen. Dit zorgt voor meer wederzijds begrip en respect, waardoor een constructieve bijdrage geleverd wordt in de strijd tegen straatcriminaliteit en anti-sociaal / ‘verveeld’ gedrag.

PR belang Door de komst van een skatepark wordt een gemeente aantrekkelijker voor skaters binnen en buiten de gemeente. Skateboarden brengt dynamiek in het straatbeeld en symboliseert een vrijheidsideaal waarmee velen zich kunnen identificeren. De komst van een park kan een gemeente zo een hoop positieve publiciteit opleveren en het imago als innovatieve en ‘levendige’ gemeente versterken.

Van wens naar werkelijkheid!

Het skatepark als onderdeel van de gemeente, de gemeente als onderdeel van het skatepark!

Skateparken zijn onlosmakelijk verbonden met levendige gemeenten, waar mensen zich graag actief inzetten om positieve initiatieven ‘van de grond’ te krijgen. Naast een gezamenlijke wens vraagt dit namelijk ook om een bereidheid tot samenwerken van de meest uiteenlopende partijen.

PLYWOOD vervult niet alleen een coördinerende rol bij het tot elkaar brengen van deze partijen, maar ook tijdens alle andere stappen van het traject. Zo zorgen we ervoor dat wensen werkelijkheid worden! De hierbij logischerwijs te doorlopen stappen hebben we als volgt gedefinieerd:

#1 De wens

Het begint meestal met aan de ene kant meestal de lokale skaters en aan de andere de kant de bestuurlijke organisatie. Met elk hun eigen wensen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze voegen we samen tot een gemeenschappelijk gedragen initiatief door met iedereen in gesprek te gaan. En al deze input vormt de basis voor het uiteindelijke ontwerp!

#2 De Locatiekeuze

Ook over de ideale locatie  lopen de opvattingen bij de verschillende belanghebbenden vaak uiteen. En ook hier is luisteren naar elkaar een randvoorwaarde om te komen tot een shortlist met mogelijke locaties die voor alle partijen acceptabel zijn. Hierbij vervullen we eveneens een coördinerende rol.

#3 Verankering in de Gemeente

Samen met onze landschapsarchitect streven we erna om het skatepark volwaardig onderdeel van de gemeente te laten worden. Hierbij denken we niet in vierkante meters, maar in routes, verbindingen en mogelijkheden voor interactie die het skatepark uniek maken. De aansluiting met de direct aangrenzende openbare ruimte is daarbij een absolute randvoorwaarde. Daar houden in het totaalontwerp dan ook maximaal rekening mee!

#4 Ontwerp

Bij het ontwerp gaan we altijd uit van een gemeenschappelijk gebruik, door zowel skaters als overige recreanten. Het skatepark moet dus niet alleen een fantastische plek zijn om te skaten, maar óók om als passant tijd door te brengen of om doorheen te wandelen. De wensen van de lokale skaters worden rechtstreeks verwerkt in het technisch ontwerp, maar daarnaast moet het skatepark altijd een kwaliteitsimpuls geven aan de hele uitstraling en dynamiek van de omgeving waar het gelegen is. Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende tussenstappen:

Basiscomponenten en beplanting Hoogteverschillen vormen de basiscomponenten van ieder skatepark. Afhankelijk van de wensen en de locatie kunnen we deze zowel in de hoogte als in de diepte creëren. Waarbij we de verschillende niveaus ook nog kunnen voorzien van beplanting om ze als het ware op natuurlijke wijze in de omgeving te laten overvloeien!

Objecten Naast de componenten kunnen er objecten worden toegevoegd. Dit kunnen zowel ‘losstaande’ als ‘geïntegreerde’ objecten zijn. Vereiste aan de objecten is dat ze geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik door zowel skaters als overige recreanten. Op momenten ze niet gebruikt worden om te skaten, moeten mensen er bijvoorbeeld ook gewoon lekker kunnen zitten.

Verlichting Om optimaal gebruik te maken van de nieuwe openbare ruimte, is het wenselijk dat deze ’s avonds ook bruikbaar is. Niet alleen het aanbrengen van verlichting helpt hierbij, maar ook het aanbrengen van vlakken, lijnen en patronen met lichtgevende verf die overdag ‘oplaadt’. Ook dit draagt op een positieve wijze bij aan de algehele uitstraling van de openbare ruimte.  

#5 Realisatie

Als het ontwerp door alle belanghebbenden is goedgekeurd, gaan we met een gespecialiseerd team van start met de bouw. Een beproefd bouwmateriaal voor het creëren van vloeiende ronde vormen zoals bowls (vloeiende verhogingen) en pools (vloeiende verdiepingen) is spuitbeton. Daarnaast pionieren we vaak met verschillende soorten steen, hout en metaal. Al deze grondstoffen zorgen samen voor een uniek skatepark dat naadloos aansluit op de openbare ruimte.

#6 Keuring

Voordat het skatepark wordt geopend, wordt het eerst nog officieel gekeurd. Alle parken in Nederland moeten voldoen aan de zogenaamde NEN-EN 14974 norm (speel- en attractiebesluit voor speeltoestellen). In dit bestek staan de richtlijnen omschreven waaraan een park moet voldoen. Binnen deze richtlijnen ligt onze vrijheid en gaan we altijd op zoek naar de ultieme combinatie van aantrekkelijkheid en veiligheid.

#7 Daadwerkelijk Opening

Na veel inspanningen en gedeelde passie is het nieuwe skatepark dan eindelijk een feit! Een plek die niet alleen het hart van skaters zal veroveren, maar ook de hele buurt nieuw leven zal inblazen… Skateboarden creëert dynamiek in het straatbeeld en staat voor vrijheidsbeleving en positieve sfeer. De komst van een skatepark levert een dan ook steevast een frisse imago-boost en een hoop positieve publiciteit op!

PLYWOOD is iedereen graag van dienst tijdens het hele traject,

van wens naar werkelijkheid!